Best Marathi Gudi Padwa Wishes

uban ananda chiru

उभान आनंदाचीरू गुढी दारी
जीवनात येवो रंगत न्यारी
पूर्ण होवोत आपल्या सर्व इच्छा-आकांशा
नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Gudi Padwa Wishes in Marathi