Suvichar Marathi Suvichar

suvichar marathi suvichar

आता मला सवय लागली आहे तुझ्याशिवाय जगण्याची, मग तू का आस लावली आहेस माझी परत येण्याची!

Marathi Quotes Suvichar