Marathi Quotes Suvichar

marathi quotes, Suvichar Marathi, Suvichar In Marathi, attitude quotes in marathi, love quotes in marathi, marathi love Quotes, motivational quotes in marathi, whatsapp Quotes marathi, good night messages marathi, friendship quotes in marathi, good morning quotes in marathi, good morning quotes marathi.

Also Read:- Marathi Shayari

Also Read:- Marathi status

Also Read:- Marathi Birthday Wishes

suvichar marathi suvichar

Suvichar Marathi Suvichar

आता मला सवय लागली आहे तुझ्याशिवाय जगण्याची, मग तू का आस लावली आहेस माझी परत येण्याची!

suvichar in marathi

Suvichar In Marathi

जपण्यासारखं बरचं काही उद्यासाठी राखून ठेवलंयं, ह्र्दयाच्या पंखावरती तुझंच नाव कोरुन ठेवलय!

attitude quotes in marathi

Attitude Quotes in Marathi

हा ओघ आहे कवितातल्या शब्दांचा या मनातून त्या मनात पोहोचणारा एखाद्याच्या मनाला सहजच रुचणारा तर एखाद्याला हॄदयात खोलवर टोचणारा!

love quotes in marathi

Love Quotes in Marathi

काल रात्री आकाशात चांदण्या मोजत होतो निखळणा-या प्रत्येक ता-याजवळ तुलाच मागत होतो!

marathi love quotes

Marathi Love Quotes

भावना समजायला शब्दांची साथ लागते मन जुळून यायला ह्दयीची हाक लागते!