imHindi.com

Marathi Quotes Suvichar

marathi quotes, Suvichar Marathi, Suvichar In Marathi, attitude quotes in marathi, love quotes in marathi, marathi love Quotes, motivational quotes in marathi, whatsapp Quotes marathi, good night messages marathi, friendship quotes in marathi, good morning quotes in marathi, good morning quotes marathi

Suvichar Marathi Suvichar

आता मला सवय लागली आहे तुझ्याशिवाय जगण्याची, मग तू का आस लावली आहेस माझी परत येण्याची!

Suvichar Marathi Suvichar

Suvichar In Marathi

जपण्यासारखं बरचं काही उद्यासाठी राखून ठेवलंयं, ह्र्दयाच्या पंखावरती तुझंच नाव कोरुन ठेवलय!

Suvichar In Marathi

Attitude Quotes in Marathi

हा ओघ आहे कवितातल्या शब्दांचा या मनातून त्या मनात पोहोचणारा एखाद्याच्या मनाला सहजच रुचणारा तर एखाद्याला हॄदयात खोलवर टोचणारा!

Attitude Quotes in Marathi

Love Quotes in Marathi

काल रात्री आकाशात चांदण्या मोजत होतो निखळणा-या प्रत्येक ता-याजवळ तुलाच मागत होतो!

Love Quotes in Marathi

Marathi Love Quotes

भावना समजायला शब्दांची साथ लागते मन जुळून यायला ह्दयीची हाक लागते!

Marathi Love Quotes

Motivational Quotes in Marathi

हा खेळ प्राक्तनाचा कधी कुणा न कळल़ा कुणा मिळते सुख पांघराया कुणी फ़क्त दु:ख ल्याला!

Motivational Quotes in Marathi

Whatsapp Quotes Marathi

त्या दिवशीही जेंव्हा ति समोर आली तेंव्हा काहीही बोललो नाही मनात सारे गेले राहुन शब्दच आज सुचलेच नाहीत!

Whatsapp Quotes Marathi

Good Night Messages Marathi

दिवसागन श्वास नविन,श्वासागन भास नविन पण तुझ होकारानेच सुरु होइल, माझ्या आयुष्याचा प्रवास नविन!

Good Night Messages Marathi

Friendship Quotes in Marathi

या सौद्यातील नफा तोटा नाहीच तसा लपण्यासारखा तुझ्या प्रेमात मला मिळाला एक विरह जपण्यासारखा!

Friendship Quotes in Marathi

Good Morning Quotes Marathi

आजकाल कोणाशी जास्त पटत नाही बोललेल कोणाला आवडत नाही जवळ असलेलेच मग दूर होताना क्षणाचाही विचार करत नाही!

Also Read:- Marathi Shayari

Also Read:- Marathi status

Good Morning Quotes Marathi
🔥️ NEXT 🔥 🔥️ MORE 🔥