imHindi.com

Marathi Status

Marathi Status, whatsapp Status In Marathi, maratha status, marathi status on life, marathi status love, marathi status on life, marathi sad status, attitude status marathi, status in marathi ego, status in marathi, chuk marathi status.

Love Marathi Status

प्रेम कधी नाही विचारत कि का दूर आहेसतू, ते फक्त म्हणते कि माझ्याच जवळ आहेस तू!
Love Marathi Status

Sad Marathi Status

तुझं हसणं आणि माझं फ़सणं दोन्ही एकाचवेळी घडलं, नकळत माझं मन तुझ्या प्रेमात पडलं!

Sad Marathi Status

Marathi Romantic Status

कुणासाठी जळतांना स्वत: व्हायचे अंधार, आंधळ्याला वाट घ्यावी असा दिव्यांचा संसार!

Marathi Romantic Status

Marathi Sad Status

तुझ इतक सुंदर मन आहे की, कुणाचही तुझ्यावर प्रेम बसेल, खुप भाग्यवान ठरेल तो ज्याच्यावर तुझं प्रेम बसेल!

Marathi Sad Status

Marathi Love Status

आत्मविश्वासाला तडा गेल्यावर , कोणताच मार्ग उरत नाही, सगळीकडे अंधार मग, प्रकाश कुठेच रहात नाही!

Marathi Love Status

Marathi Status On Life

तिची तक्रार आहे कि मी प्रत्येक मुलीकडे बघून हसतो, कस सांगू तिला कि प्रत्येक मुलीमध्ये मला तिचाच चेहरा दिसतो!

Marathi Status On Life

Kadak Status For Marathi

तुझ इतक सुंदर मन आहे की, कुणाचही तुझ्यावर प्रेम बसेल, खुप भाग्यवान ठरेल तो ज्याच्यावर तुझं प्रेम बसेल!

Kadak Status For Marathi

Whatsapp Status In Marathi

आत्मविश्वासाला तडा गेल्यावर , कोणताच मार्ग उरत नाही, सगळीकडे अंधार मग, प्रकाश कुठेच रहात नाही!

Whatsapp Status In Marathi

Marathi Whatsapp Status

तिची तक्रार आहे कि मी प्रत्येक मुलीकडे बघून हसतो, कस सांगू तिला कि प्रत्येक मुलीमध्ये मला तिचाच चेहरा दिसतो!

Also Read:- Marathi Quote

Also Read:- Marathi Shayari

Marathi Whatsapp Status
🔥️ NEXT 🔥 🔥️ MORE 🔥