Marathi Status

Marathi Status, whatsapp Status In Marathi, maratha status, marathi status on life, marathi status love, marathi status on life, marathi sad status, attitude status marathi, status in marathi ego, status in marathi, chuk marathi status.

Also Read:- Marathi Quote

Also Read:- Marathi Shayari

Also Read:- Marathi Birthday Wishes

marathi status on life

Marathi Status On Life

तिची तक्रार आहे कि मी प्रत्येक मुलीकडे बघून हसतो, कस सांगू तिला कि प्रत्येक मुलीमध्ये मला तिचाच चेहरा दिसतो!

kadak status for marathi

Kadak Status For Marathi

तुझ इतक सुंदर मन आहे की, कुणाचही तुझ्यावर प्रेम बसेल, खुप भाग्यवान ठरेल तो ज्याच्यावर तुझं प्रेम बसेल!

whatsapp status in marathi

Whatsapp Status In Marathi

आत्मविश्वासाला तडा गेल्यावर , कोणताच मार्ग उरत नाही, सगळीकडे अंधार मग, प्रकाश कुठेच रहात नाही!

marathi whatsapp-status

Marathi Whatsapp Status

तिची तक्रार आहे कि मी प्रत्येक मुलीकडे बघून हसतो, कस सांगू तिला कि प्रत्येक मुलीमध्ये मला तिचाच चेहरा दिसतो!

Also Read:- Marathi Quote

Also Read:- Marathi Shayari